Aşa cum descriam anterior, fiecare tip de personalitate utilizează o stivă de funcţii cognitive, patru la număr în funcţionarea obişnuită, pentru a asimila şi procesa informaţia, şi pentru a lua decizii. Funcţiile se împart, deci, în perceptive şi decizionale.

Le voi expune pe rând, în ordinea preferinţei pentru accesarea lor, şi particularizându-le descrierea şi rolul la funcţionarea personalităţii de tip INFJ.

1. Ni – Intuiţia Introvertită, funcţie dominantă.Ni

Este funcţia dominantă a INFJ, a cărei dezvoltare începe în copilărie. Fiind o funcţie de percepţie, INFJ tind să fie deschişi la idei noi, dar în acelaşi timp încrezători în propriile judecăţi şi evaluări.

Este bine pentru ei să-şi cultive încrederea în propria intuiţie, în acele bănuieli sau presimţiri pe care nu le pot exprima în termeni strict raţionali, deoarece această funcţie apelează la informaţii din subconştient, mult mai vaste decât cele conştiente, şi în acelaşi timp organizate abstract, simbolic.

E de înţeles cum ceva abstract, aflat „în fundalul minţii” şi bogat în informaţie e greu de tradus în termenii unei logici rigide. „Logica te va duce de la punctul A la punctul B. Imaginaţia te va purta peste tot.”, un citat al lui Albert Einstein, unde cred că putem înlocui „imaginaţie” cu „intuiţie”.A to D

Altfel spus, logica te poartă de la punctul A la punctul C, trecând prin B. Intuiţia introvertită întrevede punctul C, atunci când se află abia în poziţia A.

Este, deci, o funcţie orientată spre prezicerea consecinţelor viitoare, observarea tiparelor şi stabilirea de analogii între ele şi spre interpretarea simbolurilor.

Datorită faptului că această funcţie se situează, în principal, în afara sferei conştientului, rezultatele sale pot urca în planul conştient sub forma unor revelaţii, unor momente de inspiraţie în care rezultatul unei probleme supuse spre rezolvare apare „ca de nicăieri”

2. Fe – Afectivitatea Extravertită, funcţie auxiliară.Fe

Există posibilitatea ca în timpul copilăriei, în tandem cu dezvoltarea Intuiţiei Introvertite (Ni) , să se declanşeze şi explorarea, însoţită de procesul de evoluţie al acestei celei de-a doua funcţii, în scopul relaţionării cu lumea exterioară (fiind o funcţie extravertită, orientată spre mediul înconjurător, spre exteriorul persoanei). Această conlucrare (Ni-Fe) permite unui INFJ să formuleze şi să emită judecăţi.

file000244526190Este o funcţie cu atribuţii în relaţiile interpersonale, INFJ tinzând să recepţioneze sentimentele celor din jur, interpretându-le de obicei foarte exact, iar apoi să încerce să cultive o atmosferă plăcută, amicală, prietenească etc. depinzând de raportul lor cu grupul în care se găsesc.

Datorită faptului că funcţia lor afectivă este orientată spre exterior, INFJ pot avea dificultăţi în conştientizarea integrală şi în interpretarea propriilor sentimente. Remediul este comunicarea frânturilor de sentimente ce pot fi accesate în mod conştient unor persoane apropiate, dialog ce de multe ori conduce la conştientizarea trăirilor interioare în integralitatea lor, a cauzelor şi a implicaţiilor acestora.

Dacă nu puteţi dialoga sau monologa, dintr-un oarecare motiv, le puteţi scrie, imaginea lor întregindu-se pe măsură ce le aşterneţi pe hârtie (sau pe suport electronic).

Verbalizarea sau expunerea în scris este utilă şi în scopul cristalizării, iar mai apoi dezvoltării ideilor generate de Intuiţia Introvertită. Aceste idei au tendinţa de a rămâne vagi, „în ceaţă”, până în momentul în care sunt exprimate, expresie ce poate genera noi concepte de către Ni, care la rândul lor pot fi exteriorizate, generând efectul „bulgârelui de zăpadă”, care creşte pe mâsură ce se rostogoleşte.

E de reţinut faptul că exprimarea prin intermediul Fe, sub orice formă, este cComunicarerucială pentru sănătatea emoţională şi chiar fizică a INFJ. Chiar dacă un INFJ nu va căuta, de obicei, ca problemele să-i fie rezolvate de către o altă persoană, suportul emoţional, empatia şi încurajările sunt deosebit de liniştitoare pentru noi.

Datorită intensităţii afectivităţii lor extravertite, a preţului pe care un INFJ il pune pe armonie în relaţiile interpersonale, există riscul ca decizile acestuia sau acesteia să fie dictate de Fe, ceea ce e nerecomandat, deoarece pierzând din vedere funcţia primară, domminantă, Ni, riscăm să fim rupţi, separaţi de vocea noastră interioară iar consecinţele pot consta îm sentimente de debusolare, nelinişte şi frustrare.

3. Ti – Gândirea Introvertită, funcţie terţiară.Ti

Această funcţie începe să clarifice, să filtreze, într-un sens să cenzureze prin logică şi sistematizare, prin elaborarea de modele compuse din subansamble, a căror fiecare detaliu trebuie cunoscut,  judecăţile formulate de perechea Ni-Fe, proces ce poate începe în adolescenţă şi poate dura până după vârsta de 30 de ani.

help_23018136795_o
Tot în această perioadă, Se, care formează pereche cu funcţia dominantă, deturnează periodic focalizarea de la această funcţie (Ni), către ea însăşi (Se), neavând însă capacitatea de a procesa avalanşa de stimulii externi cu eficienţa pe care ar avea-o un utilizator pentru care această funcţie este dominantă (ESTP sau ESFP).

Pe măsură ce un INFJ înţelege mai profund funcţionarea acestei funcţii terţiare, Ti şi dezvoltă deprinderea de a o folosi, va deveni mai interesat de explorarea funcţiei inferioare, Se.

O consecinţă negativă a stadiilor de început ale utilizării Gândirii Introvertite este conflictul ce se generează între observaţiile produse de Ni şi nevoia Ti de a le valida logic, de a le categoriza şi de a le integra într-un sistem în care fiecare element este cunoscut. Cu timpul un INFJ va învăţa să creeze un echilibru în această opoziţie, înţelegând că nu absolut toate produsele perechii Ni-Fe sunt literă de lege, pe de o parte, şi pe de altă parte, că varianta în care nu toate variabilele unei probleme pot fi cunoscute mereu este una acceptabilă, un compromis faţă de dezideratul Ti.

4. Se – Senzorialitatea Extravertită, funcţie inferioară.Se

Cei ce reuşesc să o integreze complet în funcţionarea stivei funcţiilor cognitive (de obicei după vârsta de 30, 40 de ani), împreună cu funcţia terţiară, Ti, a cărei „calibrare” se întâmplă tot în această perioadă, se vor bucura de gânduri, atitudini şi obiceiuri mai sănătoase, armonioase, însoţite de sentimente de tihnă, de linişte interioară. Integrarea funcţiei inferioare poate fi privită în mod metaforic drept călătoria spre „pământul făgăduinţei” sau  „Sfântul Graal”, iar orice drum iniţiatic este presărat de încercări, uneori suferinţe, care odată biruite aduc împlinirea cea mai de preţ.

Ca funcţie inferioară, Se este folosită în mod conştient pentru activităţi care necesită atenţie către detalii fizice, senzoriale. De exemplu gătitul sau practicarea unui sport, unde atenţia focalizată către mediul extern este necesară pentru a ne adapta în timp real la cerinţele situaţiei.

Se Ni Warp
În mod obişnuit, însă, Senzorialitatea Extravertită colectează informaţii pe care le stochează subconştient, informaţia fiind sintetizată şi exprimată sub
formă de impresii
, prin prisma funcţiei dominante, Ni.

Astfel, dacă INFJ sunt perfect adaptaţi pentru a „lua pulsul” unei situaţii, a-şi forma şi a exprima o impresie generală, de multe ori suntem complet distanţaţi de detaliile exacte ale realităţii externe (Se).

Trebuie adus în discuţie faptul că, fiind persoane sensibile, sistemul nervos al INFJ este predispus la suprastimulare. Factorii senzoriali pot genera pentru INFJ disconfort extrem, iar în condiţiile în care afectivitatea este orientată extern (Fe) –vezi anterior expunerea despre conştientizarea propriilor sentimente, emoţii (negative) – şi SenzorialiDSC_0054tatea (Se) se află pe poziţie inferioară în stiva funcţională – scăpând, deseori planului conştient, inconfortul poate trece neobservat până când suprastimularea se acutizează. ceea ce este, evident, de nedorit. În aceste situaţii faceţi tot ceea ce puteţi pentru a vă îndepărta de factorii de stres şi a vă recăpăta echilibrul interior. Mai multe despre subiect într-un articol ce va urma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s